KHUYẾN MÃI

Mua 1 Bánh + 1 Nước Tặng 1 Bánh
  • Áp dụng cho Vua Bánh Mì Skyline và Vua Bánh Mì Jamona
  • Chương trình MUA 1 Bánh + 1 Nước TẶNG miễn phí 1 trong 8 Bánh bán chạy nhất
  • Áp dụng từ 10/08/2020 đến 16/08/2020
Đặt Bánh
Thứ 4 Mua 1 tặng 1
  • Áp dụng toàn hệ thống Vua Bánh Mì
  • Áp dụng cho dòng yêu thích và dòng thượng hạng
Đặt Bánh
MIỄN PHÍ NÂNG SIZE BÁNH
  • Áp dụng cho khung giờ 13:00-17:00 hằng ngày
  • VD: Bánh cỡ no nê tính giá cỡ vừa bụng
Đặt Bánh