KHUYẾN MÃI

Thứ 4 Mua 1 tặng 1
  • Áp dụng toàn hệ thống Vua Bánh Mì
  • Áp dụng cho dòng yêu thích và dòng thượng hạng
Đặt Bánh