Mua 1 Tặng 1 Thứ 4

Chọn bánh

Dòng Thượng Hạng

Gà quay
Bánh Egg Star
Bánh Egg Moon
Bánh Egg Cheese
Bánh Egg Jambon
Bánh Egg Jambon Cheese
Bánh Egg Drop
Burger Gogi
Bánh mì Sogogi
Burger Sogogi

Dòng Yêu Thích

Bánh Mì Nấm Chay
Burger Nấm Chay
Bánh mì Rau củ rim
Bánh mì phá lấu đậu hũ
Bánh mì đậu hũ nướng
Bánh Mì Nấm Nướng Đậu
Bánh Mì Nấm Nướng Ngũ Vị
Bánh Mì Xíu Mại Đậu
Bánh Mì Xíu Mại Nấm
Bánh Mì Rau Củ Om Đậu
Bánh Mì Thịt Nướng Đậu
Bánh mì gà quay
Bánh mì Gogi

Chọn bánh tặng

Dòng Thượng Hạng

Gà quay
Bánh Egg Star
Bánh Egg Moon
Bánh Egg Cheese
Bánh Egg Jambon
Bánh Egg Jambon Cheese
Bánh Egg Drop
Burger Gogi
Bánh mì Sogogi
Burger Sogogi

Dòng Yêu Thích

Bánh Mì Nấm Chay
Burger Nấm Chay
Bánh mì Rau củ rim
Bánh mì phá lấu đậu hũ
Bánh mì đậu hũ nướng
Bánh Mì Nấm Nướng Đậu
Bánh Mì Nấm Nướng Ngũ Vị
Bánh Mì Xíu Mại Đậu
Bánh Mì Xíu Mại Nấm
Bánh Mì Rau Củ Om Đậu
Bánh Mì Thịt Nướng Đậu
Bánh mì gà quay
Bánh mì Gogi

Ghi Chú:
Tổng: 0 đ
Giảm giá: 0 đ
Thành tiền: 0 đ