KHUYẾN MÃI

Thứ 4 Mua 1 tặng 1
  • Áp dụng toàn hệ thống Vua Bánh Mì
  • Áp dụng cho dòng yêu thích và dòng thượng hạng
Đặt Bánh
MIỄN PHÍ NÂNG SIZE BÁNH
  • Áp dụng cho khung giờ 13:00-17:00 hằng ngày
  • VD: Bánh cỡ no nê tính giá cỡ vừa bụng
Đặt Bánh